Как да предлагам оферти по заявки?

За да разгледаш заявки от твоята сфера на дейност и район на работа може да използваш раздела "Разгледай всички заявки", намиращ се на началната страница на сайта, както и на страницата "За изпълнители", където може да видиш както всички заявки, така и тези с конкретна сфера на дейност. Освен това, след вход в платформата ще имаш достъп до всички актуални заявки за работа, чрез бутона “Активни заявки” намиращ се в главната навигационна лента на сайта. Всяка заявка разполага с бутони "Предложи оферта" и "Остави съобщени". Чрез бутона "Предложи оферта" може да направиш своята оферта към клиента подал заявката за работа, а чрез бутона "Остави съобщени" може директно да изпратиш кратко съобщени или запитване към клиента във връзка с неговата заявка. 
 


Какво представлява една заявка?


Всяка заявка, публикувана в сайта www.builder.bg представлява запитване на клиент за извършване на опредeлена строително-ремонтна услуга, отправено към всички регистрирани изпълнители в платформата на Builder.bg. Тя ти дава възможност на всеки изпълнител да предложи оферта по нея, да комуникира с нейния подател и  бъде нает за изпълнението ѝ. Заявката съдържа цялата необходима информация включваща детайли като: населено място, сфера на дейност, стартиране, и бюджет. След като разгледаш една заявка, може да прецениш дали условията и цената за нейното изпълнение ти допадат и да кандидатстваш за изпълнител по нея чрез предлагане на оферта.

 


Какво е статус на заявка?


Статусът на една заявка е видим по всяко едно време и се отразява под описанието ѝ. Той показва нейното състояние, като то може да бъде:
АКТИВНА” заявка е тази, която в момента е актуална и изпълнителите мога да кандидатстват по нея, предлагайки своите оферти.

НЕАКТИВНА” заявка е тази, която в момента чака одобрение от администратор при първоначалното си пускане или тази, която е деактивирана поради някаква причина.
В ПРОЦЕС” е тази заявка, за която вече е нает изпълнител и работата по проекта в момента.
ЗАВЪРШЕНА” заявка е тази, която вече е изпълнена, а работата по проекта е вече приключила.
ИЗТЕКЛА” е тази заявка, на която срокът за изпълнение е приключил (и не е подновен) или не е нает изпълнител до изтичане на времето за стартиране.


 


Как да предлагам оферти по заявка?


След като избереш заявка, за която си преценил че можеш да предложиш оферта и изпълниш,  използвай бутона “Предложи оферта”. Той ще те пренасочи към страница за попълване на оферта включваща: цена, предлагана от теб за извършване на съответната услуга и поле за допълнително описване на офертата, който ще бъдат изпратени до към подателя на заявката след потвърждаване с бутона "Изпрати оферта". Имай в предвид, че НЕ е задължително да се съобразяваш с бюджета, посочен от клиента (в случай, че има такъв). Той е само ориентировъчна сума, с която заявителя разполага или предполага, че е достатъчна. В такъв случай може да му предложиш цена, която реално отговаря за извършването на тази услуга.Има ли ограничения в предлагането на оферти по заявки?


Може да предлагаш НЕОГРАНИЧЕНО оферти по различни заявки, направени само в твоите сфери на дейност. Не може обаче, да предложиш оферта по една заявка повече от веднъж и също така не може да редактираш вече изпратена оферта. Когато избереш заявка, която си преценил че можеш да изпълниш,  предложи своята оферта чрез бутона “Предложи оферта”, намиращ се в полето със заявката. Той ще те пренасочи към страница за попълване на оферта включваща: цената, предлагана от теб за извършване на съответната услуга и поле за съобщение към заявителя. Имай в предвид, че НЕ е задължително да се съобразяваш с бюджета, посочен от клиента (в случай, че има такъв). Той е само ориентировъчна сума, с която заявителя разполага или предполага, че е достатъчна. В такъв случай може да му предложиш цена, която реално отговаря за извършването на тази услуга.


 


Мога ли да предлагам оферти по изтекли заявки?


Да, може да предлагаш оферти по заявки със статус “Изтекла”. За тях, платформата на Builder.bg счита, че могат да получат втори шанс поради факта, че най-често клиентите пропускат изтичането на срока за стартиране на проекта, отлагат го без да го подновят или все още не са намерили подходящ изпълнител. Ако имаш интерес от този проект, не се колебай да кандидатстваш по него и да дадеш втори шанс за неговото изпълнение.

 


Защо не мога да предложа оферта по заявки докато имам статус “Ти си зает”?


Според потребителският ти план, в случай, че вече си нает като изпълнител на заявка, ще бъдеш със статус “Ти си зает” като това може ограничава опцията за предлагане оферти по други заявки. Ние от платформата на Builder.bg въведохме тази функционалност чрез системата за “Отговорно изпълнение”. Тя дава сигурност на клиента, че неговият проект няма да бъде пренебрегван за сметка на други, публикувани в платформата на Builder.bg, а ще получи своето отговорно изпълнение. По този начин различните майстори, бригади и фирми с съответно по-малък и по-голям капацитет на действие имат пропорционална възможност да предлагат оферти и да бъдат избрани за изпълнители по проекти. 

 


Разбери какво се случва с твоите кандидатури тук.

Регистрирай се като изпълнител

Назад